12 küsimust

 

“12 questions”↓

Mul on hea meel, et sattusid lugema mu esimest postitust (tõenäoliselt seepärast, et siin pole veel muid postitusi). Siit leiad 12 küsimust, mis aitavad mõista kogu mu vahetusaasta olemust ja annavad lühiülevaate kõigest, mis toimunud/toimub/toimuma hakkab… Lez goo!

1.Miks ma lähen?

Miks mitte? Okei. Paljud minuealised tahavad peale kooli “avastada maailma”, minna reisima. Kuulun isegi nende sekka. Aga tihti reisil olles saan aru, kuidas kohalikud siiski kohe turistid nende käitumise, riietuse jms järgi ära tunnevad. Endal on ka pigem ikka turisti tunne sees. Millal veel on võimalus kogeda elu kohalikuna mitte-kodumaal? Samuti ei saa kunagi tunda tavalise koolinoore elu mujal riigis. Millal ma ikka välismaale keskkooli satun? Kindlasti lähen ka nende kõigi “basic” põhjuste pärast: et tutvuda valitud maade kultuuridega, et saada selgeks inglise keel, et kogeda midagi uut, et avastada maailma, et kasvatada enesekindlust, et saada uusi kogemusi, et saada iseseisvamaks. Ja mis seal salata, lähen ka sellepärast, et kohaneda multikultuursusega. Tunnen, et siin Eestis ei saa ikkagi päris seda kogemust. Meie riigis on haruldane, kui sõprusringkonnas on keegi erinevast rassist. Ülejäänud maailmas on see tavaline. Iga inimene on ilus ning sallivust jms tuleb kasvatada ja aru saada, miks see vajalik on. See arendab tublisti inimese empaatiavõimet.

2. Kust tuli selline mõte? 

Mõte istutati eelmisel kooliaastal, kui meie kooli tuldi vahetusõpiluse programmi tutvustama. Ja TEGELIKULT tahtsin ma vahetusaastale minna juba nooremana, kuid too mõte jõudis haihtuda samal hetkel, kui ma sellest rääkides oma ema pilku nägin… Aasta pärast proovisin uuesti ja saatsin esimese avalduse enne emaga rääkimist ära. Aga kuna sellest räägiti positiivseid lugusid, mõtlesin, et huvitav oleks end niimoodi proovile panna, kindlasti tuleb tulevikus kasuks ka. Ja nii ma selle avalduse öösel kell 2 ära täitsingi.

3. Miks just Uus-Meremaa ja Austraalia?

Uus-Meremaa, sest sealne loodus…See on lihtsalt imeline! Kas oled kunagi mõelnud, kust pärinevad need hingematvalt ilusad pildid arvutite taustapiltidelt? Muidugi sealt! (Pole nali). Selles riigis elab lambaid 3,3% rohkem kui inimesi ka. Pealegi on sinna niisama sattumine raskem, kui arvad.

Austraalia on olnud minu unistuste riik juba 6-aastasest peale. Samuti on üks põhjus sealne loodus, mis on meeletult kirev…ja mürgine ka. Mu lemmikspordiala on hetkel surfamine ning ma armastan soojust. Veel meeldivad mulle kohalikud inimesed, sest nad oskavad nii vabalt võtta, et lausa kadedaks ajab.

4. Mis programmiga lähen?

Lähen YFU programmiga, mida leidub peale Eesti ka 60 teises riigis.

5. Kuidas käib ettevalmistus vahetusaastaks? 

Lühikokkuvõte: Kõigepealt peab inimene läbima valimispäeva, kus selgub, kas ta on üldse valmis vahetusaastale minekuks. Seejärel on võimalik käia erinevate riikide ja maailmajagude infotundidel ja valida enda jaoks õige riik. Edasi peab vormistama lepingu. Kui see on tehtud, peab hakkama vajalikku summat koguma ning seda järk-järgult maksma hakkama. Selleks on aega põhimõtteliselt äralennuni. Selle aja jooksul toimuvad veel igasugused koolitused/ infotunnid/ kokkusaamised, näiteks “Toetajate otsimise koolitus”. Veel peab täitma rahvusvahelise faili, mille alusel hakatakse otsima vahetusriigis sobivat peret. Arsti juures on vaja ära teha kõik vaktsiinid ja tervisekontrollid. Suvel toimub 3-päevane eelorientatsioon (ELO), mida võib kutsuda vahetusõpilaste laagriks, kus saavad kokku kõik vahetusaastale minejad. See on TÄIEGA lahe: selle jooksul toimub veel koolitusi ja ettevalmistust tulevaks seikluseks, kuid samas saab tohutult uusi sõpru, keda kõiki seob üks suur eesmärk.

6. Kuidas vahetusaastat rahastasin?

Käisin tööl Pirita Seikluspargis ja talvel Nõmme Lumepargis ning panustasin nii ise oma vahetusaastasse. Lisaks otsisin lahkeid toetajaid, kes olid nõus mind aitama. Toeks oli ka minu pere. Sain ka YFU-lt stipendiumi.

7. Millal lähen?

12.juuli 2018

8. Millal tulen?

30.aprill 2019

9. Mis hetkel toimps?

Hetkel ootan oma Uus-Meremaa viisa kinnitust. Üritan Eestit nautida iga päev koos oma heade sõprade ja perega tehes kõike, mida pähe tuleb ja mida meeldib teha. Ja ei, ma ei paki veel kohvrit.

10. Kuidas lähen?

Lähen lennukiga. Tallinn – Helsingi – Shangai – Auckland – Wellington. Mu lennud kestavad kokku 2 päeva.

11. Kust saada infot vahetusaastast?

YFU kodulehelt  või saad ka mulle ise kirjutada!

12. Kas ananass käib pitsal?

Ei

-Laura J ♡

I’m glad that you’ve found my first blog post (probably because I don’t have any ohter posts yet). From here you will find 12 questions, which will help you understand and summarize everything that is to understand about my exchange year… Lez gooo!

1. Why am I going on an exchange year?

Why not? Okay. A lot of my-aged people want to go and „discover the world“ after school. I am one of them. But a lot of times when travelling, I notice that the locals recognize the tourists due to their clothing, behaving etc. I myself feel that I’m a tourist. When else will I feel like a local outside of my home country? I also wouldn’t have a chance to experience a student life in a different country. When else would I find myself in a foreign high school? Of course I will go for all the basic reasons: to get to know different cultures, to master English as a language, to experience something new, to get more independent, to discover the world, to build self-confidence. And no secret, to adapt with multiculturalism. In Estonia it’s rather rare to have a friend with a different skin colour, it’s more common in other countries. Every person is beautiful and we must build tolerance to be more emphatic.

2. Where did I get the idea?

Last schoolyear the exchange programme was introduced to us. And HONESTLY I wanted to go on an exchange a lot younger, but that idea died the moment when I talked about it to my mum and saw her face… A year later I tried again and sent my first application before I talked with my mum. But because I heard a lot of positive stories and feedback from exchange students, I figured it would be interesting to challenge myself and it would sure benefit my future as well. And so I sent that application in 2 AM.

3. Why NZ and AU?

New Zealand, because of the nature… It’s just wonderful! Have you ever thought where they get those magnificent desktop wallpapers from? Of course from NZ! (Not a joke). There are 3,3% more sheep living there than humans. And also, it’s a lot harder to travel there than you’d imagine.

I have had a dream to visit Australia since I was 6. Again, one of the reasons I want to go is the nature. It’s very colourful there…and poisonous. My favourite sport at the moment is surfing and I love hot climate. In addition, I love Australians for their chill perspective of life, I’m jealous.

4. Which programme I’m going with?

I’m going with YFU, which can be found in 60 other countries.

5. How does the preparation of the exchange year work?

A small summary: Firstly, the person must get approved to be ready for an exchange year by YFU. There’s an opportunity to take part in briefings about different countries and choose the right country for yourself. Next you need to make a contract. If that’s done, he/she can collect the money that’s needed. It can be done up to your leaving form your home country. During that time there are many trainings, briefings, gatherings, for example a training for seeking potential supporters and sponsors. The person must also complete an international file, which is needed to find him/her a perfect exchange family. A doctor’s visit is also obligatory to preform some vaccines and health records. In summer all the exchange students gather together. It’s basically a camp for us, where we will talk through the most important stuff about exchange and so we are preparing for our year. It’s a good place to get more connections and friends with the same goal in their mind.

6. Where did I get the money?

In summer I worked in an Adventure Park and in winter in a Snow Park. I also found some people and companies who supported me. My family helped me out as well. I got lucky and got a sponsorship from YFU.

7. When will I go?

12 July 2018

8. When will I arrive at home?

30 April 2019

9. What’s going on at the moment?

At the moment I’m waiting the confirmation of my New-Zealand visa. I try to take the most of Estonia every day with my friends and family beside me. I’m doing everything I like and want to do. And no, I’m not packing yet.

10. How will I go?

I’ll fly with an airplane. Tallinn, Estonia – Helsinki, Finland – Shangai, China – Auckland, New-Zealand – Wellington, New-Zealand. The whole flight will last 2 days.

11. Where can you find info?

Just write to me!

12. Does pineapple go on a pizza?

Nope.

-Laura J ♡