Mida võtta käsipagasisse?

“How to pack a carry-on?”↓

Head uudised: mu viisa jõudis eile! See tähendab vaid, et tuleb hakata (seekord lõplikult) pakkima. Kuna YFU on meid korralikult ettevalmistanud pakkimise osas ja oleme saanud isegi infotunni, mida kohvrisse-käsipagasisse pakkida ning mida mitte, otsustasin jagada seda ka sinuga! Kes teab, millal järgmine reis uksele koputab. 

Seljakott või kohver?

Kui on võimalus võtta ainult üks käsipagas, tasub mõelda, kumba eelistad. Seljakoti sisule on tunduvalt lihtsam ligipääs kui kohvri sisule. Samas võib seljakott koormata selga ja põhjustada ebamugavust. Kohvrisse mahub oskuslikult pakkides tunduvalt rohkem esemeid. Kohvriga manööverdamine suurtes lennujaamades on tülikas ja ebamugav. Pea meeles, et kõik kotid kokku ei tohi ületada 8 kg!

Mida pakkida?

 • RIIDED KAHEKS PÄEVAKS – Igaks päevaks erinev outfit, am I right? Vastavalt riikide kliimale!
 • SALL – Konditsioneer…brrrrrr!! Suured sallid töötavad imeliselt ka tekina.
 • DOKUMENDID – Karistusregistri väljavõtted, garantiikirjad, kindlustusdokumendid, KÕIK!
 • PASS, ID-KAART, PANGAKAART, PILETID – Vastasel juhul veedad toredad päevad lennujaama turvameeste seltsis.
 • PASSIKOOPIAD – Igasse kotti ja kohvrisse passikoopia. Kui peaks kohver või pass kaduma, saab inimese kohe tuvastada.
 • HÜGIEENIKOTIKE – Pea meeles, kõik vedelikud alla 100 ml, muidu reisid ülejäänud aja ainult hambaharjaga.
 • KAMM, JUUKSEKUMM, KLAMBRID – Elu pole perfektne, aga su soeng võib seda olla.
 • NIISKED JA TAVALISED SALVRÄTIKUD – Marjaplekke võib-olla ei eemalda, aga vähemalt käed saab puhtaks.
 • SILMAKLAPID + KÕRVATROPID – Lennukis magamise või oma kõrvalistujate vältimise starter pack.
 • RAVIMID – Valuvaigisti, plaastrid jm mida vajad, et oma sihtkohta elusalt jõuda.
 • SNÄKID – (tahkel kujul) näiteks pähklid, kuivatatud banaanid, kindlasti näts.
 • ELEKTROONIKA – Kõik elektroonikaseadmed, k.a nende laadijad!!! Arvutisse saab laadida filme, mida oled tahtnud juba kaks sajandit tagasi vaadata, aga pole aega olnud. Ära unusta kõrvaklappe!!
 • RIIGILE VASTAV PISTIKUOTS – Igaks juhuks.
 • RAAMAT, MÄRKMIK – Lemmikraamat? Miks mitte. Märkmikku saab kirjutada, üksi tripstrapstrulli mängida ja loendada kõiki lapsi, kes mööduvad Frozeni või minionide riietega. Have fun!

Veel infot

Käsipagasi KKK (soovitan kindlasti lugeda)

Info Tallinna lennujaama lennueelsest julgestuskontrollist

Käsipagasi reeglid

Fakt: mõned riigid, näiteks Jaapan, ei lase sisse tuua leiba, sest see liigitatakse bioloogilise relva alla… Niiet ära riski toiduainetega, millest ükski teine riik midagi ei tea. (See juhtus päriselt ka YFU vahetusõpilase Birkega, kes käis Jaapanis 2016/2017)

 

Mu vahetusaasta alles algab ja tulemas on mitmeid postitusi välismaisest elust. Kui tahad teada, kui kaua läheb aega vasakpoolse liiklusega harjumine või kas ma siis tegelikult ka julgen benji üpet teha, keri lehekülje lõppu ja pane kirja oma e-mail! Nii ei jää ühestki postitusest ilma x

-Laura J ♡

 

Good news: my visa got approved yesterday! It only means that it’s time to start packing (this time terminally). YFU has prepared us well for packing and we even got a informative lesson what to pack and what to not pack inside our suitcases and carry-ons. I decided to share it with you! Who knows when will the next trip knock on your door.

Backpack or a carry-on?

If you have a chance to only take either one, you must think through which of the two you prefer. It’s easier to reach to stuff in your backpack than stuff in your carry-on. On the other hand, backpack may hurt your back and cause discomfort. When packing skillfully, more stuff will fit to the carry-on. In opposition, maneuvering inside huge airports with a carry-on is troublesome and uncomfortable. Please keep in mind- all bags and carry-ons can’t exceed 8 kg!

What to pack?

 • CLOTHES FOR TWO DAYS – Different outfit for every day, am I right? Don’t forget different climate in different countries!
 •  SCARF – Air conditioners…brrrrrr!! Big scarves work good as a blanket.
 • DOCUMENTS – Criminal records database, letter of guarantee, Insurance confirmation, EVERYTHING!
 • PASSPORT, ID-CARD, BANK CARD, TICKETS –  Otherwise you would spend wonderful days accompanied by the airport security.
 • PASSPORT COPIES – Put it to every bag and suitcase you have. If your bags or passport go missing, it’s easier to contact you.
 • HYGIENE KIT– Remember, all liquids under 100 ml, otherwise you end up with a toothbrush only.
 • HAIRBRUSH, HAIRBANDS, PINS– Life is not perfect, but your hair can be.
 • WET WIPES AND TISSUES – Won’t remove berry stains but at least keep your hands clean.
 • SLEEPING MASK AND EAR PLUGS– Sleeping in plane or ignoring the person sitting next to you starter pack.
 • MEDICINE – Painkillers, plasters etc. All you need to arrive alive at your destination.
 • SNACKS – (solid form) for example nuts, dried bananas, definitely gum.
 • ELECTRONIC DEVICES – All your devices and chargers!! You can download movies to your computer that you have wanted to see for two centuries now, but you haven’t got time for that. Don’t forget your earphones!!
 • FOREIGN ELECTRIC PLUG – Just in case.
 • BOOK, NOTEBOOK – Favourite book? Why not. In your notebook you can write, play tic tac toe alone and count all the children that pass by wearing Frozen or minion clothes. Have fun!

Fact: some countries, Japan for instance, won’t allow to bring in black bread (Estonian national food made of rye) and they classify it under biolocial weapon… So don’t risk with food, that other countries aren’t familiar with. (It’s a true story, which happened with YFU exchange student Birke, who went to Japan in 2016/2017)

 

My exchange year is only starting and heaps of posts about foreign life are on their way. If you want to know, how long will it take to get used to left side traffic or if I really am brave enough to do a bungee jump, scroll to the end of the page and write down your email! By doing that you can’t miss a single post x

-Laura J ♡